Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for maaliskuu 2008

Keravan kaupunki järjestää Jaakkolan ja Lapilan kyläillan torstaina 17.4. kello 17.30. Kokous pidetään tänä vuonna Lapilan päiväkodissa, Paloasemantie 8:ssa.

Paikalla olisi hyvä tilaisuus kysellä esim. sadevesiviemäröinnin järjestämisestä, mikä joillekuille alueen asukkaille merkitsee lähiaikoina pihan kaivelua ja liitostöitä kaupungin vesiverkkoon.

Kaupunki on avannut myös kyläiltoihin liittyvän keskustelupalstan. Aiempien kyläiltojen muistiot löytyvät nekin internetistä.

Advertisement

Read Full Post »

nurminen.jpgAsukasyhdistyksen vuosikokous järjestettiin eilen Ali-Keravan koululla. Läsnä oli kymmenen henkilöä.

Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätettiin jäsenmaksuista.

Kopiosto-maksun poistuttua jäsenmaksuissa on alentamisen varaa. Nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi varautua yllättäviin huoltokuluihin ja puistoprojektin kustannuksiin. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa ja kannatusjäsenten maksuksi 10 euroa, koska he eivät jaa yhteistä tv-verkkoa.

Viime vuoden ylijäämä siirretään pääomatilille. Tälle vuodelle budjetoidaan 1000 euroa kesäjuhlan ja puistotalkoiden järjestämiseen.

Toimintasuunnitelman mukaan yhdistys jatkaa yhteisantennin ylläpitämistä ja kannatusjäsenten hankintaa messualueen talouksista. Ensi kesänä alkava messualueen puistojen kunnostus ja jatkoylläpito vaativat yhdistyksen talkootyövoimaa, johon pyritään saamaan myös ei-jäseniä mukaan.

Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään jälleen messualueen kesäjuhla.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Pasi Nurminen (kuvassa) luopui tehtävästään, koska on muuttanut pois alueelta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pasi Kivioja ja muiksi hallituksen jäseniksi Aarne Junkkari ja uutena Miikka Westman.

Read Full Post »

Asukasyhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 26.3.2008 klo 18.30 alkaen Ali-Keravan koululla. Osoite on Jokelantie 6 (punainen puukoulu).

Tarkoitus on keskustella muun muassa puistoprojektista ja jäsenmaksuista.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Read Full Post »

Asukasyhdistyksen puistotyöryhmä näyttää päässeen tavoitteeseensa. Tänään kaupungilta saapuneen kirjeen mukaan Jaakonmäen Veturipuiston korjaukseen on tälle vuodelle varattu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 90000 euroa. Lisäksi ensi kesänä kunnostettavalle Nissilänpihalle on varattu 20000 euroa ja seuraavana vuonna vuorossa oleville kolmelle muulle puistolle 15000 euroa kullekin.

Jos kolmen pihan kunnostus saman vuoden aikana on asukasyhdistykselle liian laaja tehtävä, yhden pihan toteuttaminen siirretään vuodelle 2010.

Tekninen lautakunta toteaa päätöksessään, että messualueen neljä pihaa peruskorjataan tässä vaiheessa kevyesti, koska laajempi, koko kuntatekniikkaa koskeva peruskorjaus on tulossa. Nissilänpihasta muodostuu pienten lasten leikkipaikka, muut pihat kunnostetaan erityyppisiksi viher- ja oleskelualueiksi.

Kaupunki tekee koneita vaativan pohjustustyön pihoilla. Asukasyhdistykselle osoitetaan talkootyöksi sopivia viimeistelytehtäviä. Kunnossapitovastuu säilyy osin kaupungilla, yhdistys on kuitenkin luvannut huolehtia päivittäisistä, vähemmän ammattitaitoa vaativista töistä. Esimerkkinä näistä roskien keruu alueelle sijoitettaviin astioihin ja rikkaruohojen poisto. Kunnossapidosta tehdään erillinen sopimus yhdistyksen ja kaupunkitekniikan välillä.

Jaakonmäen puiston korjaus toteutetaan puistojen peruskorjaukseen nimettynä kohteena. Nissilänpihan kustannukset osoitetaan puistokaupunkiohjelmasta. Muiden pihojen työt hoidetaan taloussuunnitelmassa puistojen peruskorjaukseen osoitetusta määrärahasta.

Kustannusarvio sisältää kaupungin osuutena konetyön ja materiaalit. Messualueen asukkaat osallistuvat toteuttamiseen talkootyönä.

Puistojen kunnostamishanke tukee Keravan teknisen lautakunnan hyväksymää linjausta yhteisöllisyyden ja asukasyhteistyön lisäämiseksi kaupungin viheralueiden hoidossa. Kyseessä on myös pilottikohde kaupunkiympäristön ja asukasyhteistyön kehittämisessä.

Ylläoleva ehdotus hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa 26.2.2008.

Read Full Post »